Bussveteranen Johan Burström f 1891 d 1946 Bjurvattnet Bjurholm

År 1926 inköpte Johan en T-Ford med vilken han började köra post från Norrfors till byarna i Västanfjället. Senare skaffade han en Buick som tidigare hade använts som direktionsvagn hos Nordmalings Ångsåg. Posttrafiken övergick för Burströms del till person och godstrafik på sträckan Mjösjöby och Bjurholm. Med ökad trafik även vintertid började plogningen bli ett nödvändigt inslag i väghållningen.

I mitten av 30-talet insåg Burström att det behövdes kraftigare plogar än de träplogar som hittills använts.
Johan B och Hilmer Norberg Bjurvattnet konstruerade en träplog förstärkt med smide som kopplades till en Chevrolet med lastflak. Bilen hade också passagerarhytt. Med den plogen kunde Johan bryta ut snökanterna. Konstruktionen var mycket effektiv och ansågs banbrytande eftersom sådana plogar dittills inte förekommit på västerbottniska vägar. Chevan var dock alltför motorsvag för de nya påfrestningarna med plogen, varför den byttes ut mot en Volvo.


Den nykonstruerade plogen.

Johan B hade undan för undan förlängt sin linjetrafik från att omfatta Mjösjöby - Bjurholm till att omfatta Bredträsk - Umeå och senare Stennäs - Umeå. Johan köpte en godsexpress för mjölktransport från Stennäs till Bjurholms mejeri som blev färdigställt i början av 40-talet. Bland dem som körde dessa linjer för Johan B var bl a Sven Persson, Hilding Erskog, Johan Olofsson, Bror Bergman och Börje Göransson.

 

Chaufförerna Börje Göransson Bjurvattnet, Lasse Karlsson Karlsbäck och Bror Bergman Stennäs. Till höger deras arbetsgivare Johan Burström Bjurvattnet. Anledningen till blombuketten är troligen att Bror avtackas av sin chef. 1945

 

Johans busskörkort.

Johan Burström var en mångsysslare men blev mest känd för sin busstrafik. Han var en intresserad trädgårdsodlare men också snickare, fiolbyggare och även tavelmålare. Sina kunskaper hämtade han in bl a med att studera vid Katrineholms Tekniska Läroverk, åren 1914 - 15, samt kurser vid Söråkers Trädgårdsskola. En tid hade han tjänst på ett lantbruk i Nälden, Jämtland.
1917 kom han tillbaka till sin födelsby Bjurvattnet och köpte att markområde av sin bror Arvid Burström. Där högg han upp en tomt, kolade upp klenveden och sågade upp det grövre virket och skaffade övrigt virke till bostad och ladugård på annat håll. Byggnaderna var färdiga 1923.

Johans intresse och kunnande för växter visades när en granne hade hittat en för honom obekant växt och undrade vilken växt det var. Svaret kom omedelbart från Johan: Cicerbita alpina (fjälltolta). Det visade sig vid senare examinering vara korrekt.
Trädgården lade han ner mycket arbete och intresse på. Den blev vida omtalad och dit kom otaliga grupper och familjer på besök, för att se en välordnad trädgård i ett område där man inte varit van vid att se sådan blomsterfägring. Johans trädgård spred intresse till många andra. Men kanske mest synbart hos brodern Viktor Burström i Bjurbäck.

Johan hade också en väderstation som rapporterade nederbörd och temperatur.

Han var också en stor fiskeentusiast och gjorde varje sommar fiskeresor upp efter Lögde älv, oftast till Trestenaforsen.

Johan fiskar i Lögde älv.


Fiskeintresset gjorde att han gick i spetsen för bildandet av Bjurvattnets fiskevårdsförening 1944. Det började med yngelkläckning och dämning av Storbjurvattnet för att förbättra tillgången på fisk. Vid samma sjö uppförde han en fiskestuga som kom att ligga intill den plats där Bjurvattnets förste nybyggare, den omtalade Jonathan Björklund, fick rätt att anlägga ett nybygge.
Stommen till stugan kommer från stallet som fanns där nu Storbjurvattnets jaktstugan står. Johan B fick timret, från stallet som hade börjat förfalla, av Nordmalings Ångsågs faktor Rosman. Timret flottades efter sjön och togs upp där Johan B.s stugan fortfarande står. Stugan bär vittne om Johans sinne för det sköna.

Johan flottar timret till sin stuga över Storbjurvattnet.

Johans fiskestuga

Han målade bra, snickrade bra och till sin yngsta dotter Berta gjorde han en vacker möbelgrupp i flammig björk.

Men mest känd är Johan för busstrafiken. Begreppet "Bredträskarn" lever ännu kvar och när han dog 1946 såldes åkeriet till Hjalmar Edström och Sixten Nyberg i Mjösjöby. Numera drivs åkeriet av Sixten Nybergs söner och företaget heter Bröderna Nybergs Taxi och Busstrafik.

Johan med sin fru Alinda och deras son Rune.

 

Källa: Tre Århundrades Bygd

Mer bilder som anknyter till Johan Burström finns på Blandat 68 - 72.

 

 

Tillbaka