Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 


Upptäcker Du felaktigheter eller önskar lägga till information i form av namn eller annat är jag tacksam om du meddelar mig.

Johan Eriksson (Janersn) Karlsbäck och August Persson Nordås hjälper till att flå en älgtjur som sköts i närheten av Nordås 1951. En av de första älgarna som sköts under "ordnade" former i början av 50-talet.

En viss nyfikenhet i samband med slakten.

Intressant även för flickorna Ingrid och Siv Persson.

Gottner Lindberg Nordås plöjer med häst ca 1953.

Vedkapning Nordås. Gottner Lindberg, Ture Vestermark och Enfrid Backlund.

Ingemar Nyberg Nordås vid kolugnen som Ture Vestermark och Ingemar byggde i Sjönäs och kolade i under några år i början av 50-talet. En utveckling från att ha använt kolmilor. Roland, Ingemars son berättar att han som ung var med och kolade på detta sätt. Ugnen var betydligt lättare att kontollera än milorna.

Hästslåttermaskin. Ingemar med sin fru Lilly.

Skogsröjning med yxa, Ingemar Nyberg och John Vallrud.

Roland Nyberg fäller en stor tall med svans och yxa, ca 1955.

Ingemar Nyberg var timmerkörare och har här lastat ett stort lass. Antagligen Ture Vestermark som medhjälpare.

 

Det bär nu i väg till avlägget antagligen vid Lögde älv för att under våren flottas ner till industrin i Rundvik.

 

Verner Viklund Mjösjöby håller i motorsågen med en hand. Kojan var en enkel masonitekoja som fungerade som rast och matkoja för skogsarbetarna. Inget golv fanns i kojan. Den var enkel att plocka ner och flytta till nästa plats. I mitten av kojan fanns en lite Ugglankamin som gav ojämn värme. Hett framtill och kallt bak på ryggen. Verner Viklund omkom i samband med flottningen i Lögde älv , 1,5 km ovanför landsvägsbron Nordanås och Borgsjö, Fredrika 1969. Han blev 49 år.

Här påbörjas ett nytt timmerlass.

 

Virke på Mjösjön. Här helbarkas virket för att torka något innan flottning via Mjösjöån och Lögde älv till Rundvik. Gårdarna i bakgrunden är centrum i Mjösjöby. Klicka på bilden syns det bättre. Du ser ryggtavlan av Sven-Erik Erlingsson Nordås.

 

Gun-Inger Nyberg kör hästräfsan ca 1955

 

Paus på vedbacken i Nordås. Ingemar Nyberg och Enfrid Backlund.

 

Skogshuggare Erik Vallrud och Sven-Erik Erlingsson vid Karlstjärnskojan. Ca 1955

 

Egon Nyberg och hans farbror Ingemar Nyberg framför bagarstugan i Abborrtjärn, ca 1937.

 

Till överst på sidan