Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 

 

Från vänster: Sixten Erskog, Lilly Nyberg g Johansson, ?, Klas Abramsson. Övriga? Karlsbäck 1927

Torsten Johansson Karlsbäck 1927

Avverkning i Abbarkullbäcken 1926. Vilka?

Bilden från Lillarmsjö 16 augusti 1931. Bilden kan var från min mormors fars, Per Perssons begravning. Från vänster bak: Torsten Johansson Karlsbäck, Sixten Erskog Karlsbäck, Elsa Tavelin (Persson), Arne Persson Lillarmsjö, Johan Persson, Bror Persson Norrfors, Kalle Persson, Thea Nordström (Persson), Sigfrid Persson, Edvin Persson, Karin Nilsson (Persson) och Paul Persson.

 

Denna bild också från Lillarmsjö 16 augusti 1931. Min mormors föräldrahem. Mormors föräldrar var Per Persson (1854-1931) och Kristina Lindgren f 1853. Per Persson dog 27 juli 1931, denna och bilden ovan är antagligen från begravningstillfället.

Rut och Rickard Lundberg

Nordås 1931. Systrarna Lilly g Nyberg och Rut Lindberg g Lundberg.

Nordås 1931. Damerna: Rut Lindberg g Lundberg, Judith Eriksson g Engde, Linnea Jonsson g Israelsson och Lilly Lindberg g Nyberg.

5 augusti 1934 Abborrtjärn. Harald Arkmo (Persson), Signhild Eriksson g Abramsson, Linnea Jonsson g Israelsson och Asser Engde.

Blåbergsjön 1933. Sixten Erskog är bekant. Övriga?

 

Nordås 1931. Damerna fram i mitten Rut Lindberg g Lundberg och Linnea Jonsson g Israelsson. Damen bak till höger är Lilly Lindberg g Nyberg och Judith Eriksson g Engde.

 

Lasse Karlsson Karlsbäck, hans föräldrahem i Stennäs. Min morfar Valfrid Eriksson Karlsbäck byggde huset tillsammans med sina söner Sixten och Hilding Erskog. Lasse berättar att huset byggdes med virke från en dammbyggnad i närheten. Därav de horisontella plankorna i väggarna. Han berättar också att han i samband med bygget stod hela dagar och sågade upp restvirket till ved. Han var då 6-7 år gammal. 1932. Huset är nu rivet.

 

Huset är klart. Lasse är grabben med sjömanskostym. Från vänster Oskar Karlssson 1885-1932, Emmy Löfdahl, Svea Lindahl, Lina Karlsson 1899-1996 och handlarn Edvin Löfdahl. Emmy och Edvin var gifta och Svea och Edvin var syskon. Oskar och Lina var Lasses föräldrar och de var från Häggsjö resp Långvattnet, närliggande byar i Åsele. I mitten står Klas Abramsson Karlsbäck som målade huset. Vänd mot Klas står Torsten Johansson Karlsbäck som också var med och byggde huset. Längst till höger min morfar Valfrid Eriksson som var byggmästare.

Lasse berättar att hans far, som var flottningsförman, dog i sviterna efter ett drunkningstillbud i Gide älv. Lasses mor Lina, drev efter sin makes död kaférörelse och rumsuthyrning under många år i huset.

 

Under arbete med huset ovan byggde byggjobbarna upp denna koja som de bodde i under tiden. En av männen är Hilding Erskog. Det fanns även energi till utsmyckning av kojan.

 

Min morfar Valfrid Eriksson fick genom anbud en mängd byggjobb. Oftast hade han sina söner till hälp men även brorsonen Torsten Johansson fanns bland de anställda. Här byggs Hedbergs i Björna, Västernorrland. 1935.

Enligt Svenska Gods och Gårdar ägdes huset av Mimmi Hedberg, dotter till Carl Johan Blomberg och Maria Hallström. Mimmi var gift med Ivar Hedberg. Hon hade själv utfört ritningarna till huset och hon utexperimenterade de bästa linsorterna för Svalöv. På ett ställe omnämns huset som Skogsförvaltarbostad.

 

Huset är här färdigt. Byggtid 1934-35

 

Här ses byggarna framför kojan de bodde i under byggtiden: Torsten Johansson, okänd, Sebert Nyberg, Valfrid Eriksson och sonen Hilding Erskog som här är 17-18 år.

 

Byggkojan i Björna

 

Hilding Erskog framför kojan i Björna möjligen på sin lediga dag.

 

Här bygger Valfrid Viktor Burströms hus i Bjurbäck 1935. Vilka är hans medhjälpare?

 

Viktor Burströms hus under uppbyggnad.

 

Ett annat byggprojekt min morfar hade var Ekstigs hus i Bredträsk 1936.

 

Ytterligare ett byggprojekt min morfar hade var att bygga på en våning på skomakare Hägglunds gård i Karlsbäck. Från vänster: son i huset Aron Hägglund, mina morbröder Sixten och Hilding Erskog, Tilda, okänd, Gustav Hägglund och Valfrid Eriksson. Ca 1940.

 

Valfrid Erikssons hus i Karlsbäck med torn. Taket fick en del läckor pga av konstruktionen var för det senare reparerades.

 

Bak: Morfar Valfrid och Joel Lodén gift med min mormors syster Karolina. Fram: min mor Anny, min syster Sibyl, Kjell Ljungqvist och hans mor Sigrid Lodén g Ljungqvist, Karolina, Ulla Johansson g Ejelöv och min mormor Anna. Ca 1946

 

Sebert Nybergs hus. Sebert Nyberg, hans första fru Lilly, född Jonsson och deras tre äldsta barn Doris f 1928 g Lundberg, Åke f 1930 och Ainer f 1938.

Sixten Erskog och Hjalmar Olofsson Karlsbäck. Övriga?

 

Vilka?

 

Emil Eriksson Fälla Karlsbäck

Abborrtjärn 5 augusti 1935. Övre rad till vänster är Judith Eriksson g Engde och 4:a från vänster är Asser Engde
Nedre raden andra från vänster.: Göta Nyberg g Eriksson sedan Harald Arkmo och kvinnan som är Linnea Jonsson g Israelsson och 4:a från höger är Anna-Lisa Abramsson g Staaf.
På främre raden finns tre Abramssöner från Karlsbäck.

 

Karlsbäck maj 1935. Damerna till höger är Linnea Israelsson och Anna-Lisa Staaf.

 

Vet Du något?

 

 

Till överst på sidan.