Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 

Klicka på bilderna blir de större.

Helmer och Margareta Karlsson Bjärten. Margareta var född i Nedre Nyland och syster till Karolina Hörnkvist.

Margareta och Helmer Karlsson Bjärten. De hade barnen Sixten, Sören, Agaton, Berta, Ivar och Yngve. Sixten var den ende som behöll efternamnet Karlsson. Övriga söner tog sig namnet Agestedt.

Sören Agestedt med sin fru Karin och deras barn Tord, Hjördis och Lilian. Damen till vänster är Karins mor Maria Johansson som var från Stockholm. Karin växte upp i Långsele, Örträsk.

Agaton och Elisabeth Agestedts vigsel i Norrfors kyrka 1946. Andre mannen till höger är Erling Bergholm Stennäs och bror till bruden. Förste mannen till vänster är brudgummens bror Sören.

Helmer och Margareta Karlsson framför sitt hus i Bjärten

Agaton Agestedt i militära kläder

Här syns bl a Folke Holmlund och Bengt Segerljung

AC 5134 1939 Renault 417A Primaquatre blev skrotad 1950 i Obbola

Från vänster: okänd, Berta Karlsson, Agaton Agestedt, Gertrud Bergvall och Yngve Agestedt.

Agaton lägger ner brunnsringar.

Tredje f v Östen Lindahl. Till höger syns Elisabeth Agestedt, född Bergholm som kocka i Stennäs.

 

Bröderna Sören och Agaton Agestedt Bjärten.

 

Agaton kelar med baggen hemma i Bjärten.

 

Agaton med en malmklump i handen. Under en period sökte han malm och provborrade många hål vid Svarvveden som ligger uppe på berget bakom hans fastighet.

 

Bröderna Lars Jonas och Lennart Jonsson Stennäs.

 

Femte f v Ingrid Jonsson Stennäs. Övriga?

 

Tredje f v Rut Israelsson Stennäs. Övriga?

 

Bröderna Sören och Agaton byggde denna epa av gamla bildelar. Den användes bl a till vältkörning. Notera förastolen.

Epan är byggd av en gammal tysk bil som hette Presto. 8/5 1920 blev Sandviks Ångsågs Aktiebolag i Umeå registrerad ägare av bilen och den tilldelades AC371 som registreringsnummer. 20/6-25 blev Olof Ruben Engman ägare. Han stod som chaufför och var skriven i Nyåker. 3/12-28 anmälde Engman att bilen nedskrotats och den blev avförd ur
bilregistret.

 

Berta Karlsson Bjärten, gift Engman och bosatte sig i Luleå . Hennes föräldrahem syns i bakgrunden.

 

Vet du något?

 

Sixten och Mimmi Karlsson med barnen Grace och Roland. Grace blev modeinköpare och bosatte sig i London. De gamla till vänster är okända men antagligen Mimmis föräldrar.

 

Under sin militärtjänstgöring i Boden var Agaton i dessa trakter när denna katastrof inträffade.

 

Den enskilt största olyckan under beredskapsåren som inte berodde på direkta krigshandlingar var katastrofen på sjön Armasjärvi den 24 oktober 1940. Det var den svåraste drunkningsolycka som drabbat armén och Sverige sedan soldater ur Västgöta-Dals regemente drunknat vid Lilla Edet år 1830.

Ett kompani ur Bodens ingenjörskår (Ing 3) förlagt till Tornedalen hade varit ute på några timmars marsch. På återvägen beslöt kompanichefen ­ en reservlöjtnant som själv omkom ­ att ta vägen hem med färjan över sjön Armasjärvi. Färjan, som uppgavs kunna bära 8­10 ton, fylldes med två hela plutoner eller 102 man. Med handkraft började färjan sedan dras de 800 metrarna över sjön.
Men en bit ut på sjön började det blåsa upp. De ombordvarande drog sig akteröver, varpå denna del av båten började sjunka. Några soldater kastade sig i sjön, men få av dem orkade simma iland. Kvar på stranden stod en pluton i väntan på att färjan skulle komma tillbaka. Nu hörde man istället rop på hjälp utifrån sjön. Larm slogs telefonledes till en trupp på andra stranden, en eka roddes ut för att rädda människorna i vattnet, men även den drogs runt. Flera båtar gav sig ut och ett antal militära pontoner roddes tusen meter innan de nådde olycksplatsen. Där fick de först surras två och två för att inte slå runt.

Av de 104 nödställda räddades 58, huvudsakligen sådana som stannat kvar på färjan trots att den började kantra. De flesta av dem stod upp till midjan i issörja och iskallt vatten. Tillskyndande läkare tog hand om dem när de kom iland. Svårare var det att finna dem som kastat sig i vattnet. I oktobermörkret blev letandet fruktlöst.
Katastrofen krävde 46 liv, huvudsakligen unga norrländska värnpliktiga i tjugoårsåldern, samt två civila färjpojkar, 18 och 19 år gamla. Olyckan spred förstämning i landet och en insamling för offrens efterlevande genomfördes. Vid Armasjärvis östra strand restes en sten som ett minne av katastrofen. Ännu i dag lägger militära grupper regelmässigt ned kransar vid stenen i samband med att man övar i trakten.

Lars Ericson
Huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolans krigsvetenskapliga institution

http://www.popularhistoria.se

 

 

Helmer Karlsson Bjärten vid vedklyven som var ett övahjul med en klyvyxa på var sida.

 

Troligen Karlssöner från Bjärten.

 

Vet du något?

 

Agda och Albert Bergholm med dottern Göta, Stennäs. De var också föräldrar till Enar, Einar och Elisabeth g Agestedt.

 

Enar Bergholm Stennäs bror till Elisabeth Agestedt.

 

Vet du något? Stennäs?

 

Stennäs fotbollslag. Från v: Eugene Eriksson, Gottard Thorén, Johan Lindahl, Holger Backlund, Fingal Lindahl, Enar Lindahl, Enar Bergholm och Östen Lindahl. Knästående: Rubin Israelsson, Fridolf Lundgren och Göte Löfdahl.

 

Ivar Agestedt till höger. Övriga?

 

Helmer Karlssons gård i Bjärten

 

Vet du något? Stennäs?

 

Vet du något? Stennäs?

 

Vet du något? Stennäs?

 

Ingrid Jonsson Stennäs gift med Enar Bergholm.

 

Rubin Israelsson Torpet Stennäs, gift med Linnea och bosatt i Karlsbäck. I dörröppningen står Rubins syster Ebba g Strömberg och deras mor Karin Israelsson.

 

 

 Till överst på sidan.