Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 

Agda Burström Bjurbäck med två av sina barn Elsa och Ivar. Ca 1919.

Gotthard och Fanny Burströms dotter Ann-Gerd ca 1943

Bredträskar´n med ett malningslass kvarnen Lemesjö. Från vänster Johan Olofsson Bjurvattnet och med säck Arvid Eriksson Grannäs (bror till min morfar Valfrid Eriksson Karlsbäck) ca 1941.

Janne Burströms i Bredträsk 1917. Från vänster: Agda med sonen Ivar, Agdas föräldrar Janne och Klara, dottern Alma gift med Emil Lundberg Fällfors. Han var bror med min farmor Olga som dog 1918. Alma håller sin dotter Ragnhild i knäet. Helmer Olofsson Nedre-Nyland var bror till Klara.

Helmers Olofssons son Erik Nedre-Nyland, Allan Burström Bjurbäck, Alf Gustavsson Bjurvik, Folke Johansson, Gerd-Mari Johansson, Alma och Aina Burström Bjurbäck.

Flottning Lögdeälven

Löta i Karlsbäck där bönderna hade sina sommarladugårdar. Karl (Jakobsson) Häreskog på bocken.

Viktor och Agdas son Gösta Burström, Bjurbäck ca 1943

Bredträsk 1939 Valdemar Olofsson och Gullbrand Johansson Karlsbäck. Johan Burströms turbil Bredträskar´n.

Viktor och Agda Burströms barn Irene, Gun-Britt och Gunborg vid hemmet i Bjurbäck.

 

Från vänster: Aina Burström med mormor Jenny Jonsson Karlsbäck och mor Fanny gift med Gotthard Burström Bjurbäck ca 1944.

 

Från vänster: Tage Gustafsson Bjurvik, Ossian Åström Bjurvik, Folke Johansson Bjurbäck, Rune Gustafsson Bjurvik, Bertil Nygren Bjurbäck, Holger Gustavsson Bjurvik och Sigfrid Johansson Bjurbäck.

 

Mor Linnea, Karl-Harry, Jan-Erik och far Ragnar Norberg Nordansjö ca 1939.

 

Sören Johansson Balåker och Göta Olofsson Bjurbäck vid Hilmer Norbergs ladugård Bjurvattnet ca 1943.

 

Troligen tvillingarna Elvy och Kjell Persson, Bjurvattnet 1934. Pappa var Alvar Persson och mamma Aline Odell. Aline dog 1935.

Till överst på sidan