Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 

Badarodden Lillbjurvattnet, längst fram i båten Gottfrids son Arne Göransson ca 1943.

Höbärgning Strandbergs Bjurvattnet: från vänster Yngve, mor Jenny, Enar, far Nils, Rubin, Alma och Albin med hästen Fina ca 1943.

Albin Strandberg med hästen Fina. Albin hjälper mig med information till denna hemsida. Ca 1943

Fritz, Nils, Jenny, Albin, Rubin, Yngve och Enar Strandberg.

 

Britt Olofsson och Albin Strandbergs bröllop 26 november 1944. Folke Johansson, Alma Strandberg, Emmy Olofsson och Fritz Strandberg.

Vedkapning med Casetraktor Bjurvattnet, ca 1941. Traktorn ägdes en kortare tid av bröderna Viktor och Johan Burström samt Hilmer Norberg. Traktorn hade inhandlats från Löfdahls i Stennäs men hade för liten motor för att orka med sågverket.

Viktor och Agda Burströms dotter Irene sitter i Sigfrid Johanssons knä. Gotthard och Fanny Burströms dotter Aina sitter i Erik Olofssons knä. Ca 1942

Ivar Burström Bjurbäck chaufför på sin farbror Johan Burströms turbil Bredträskar`n. Ivar var den amatörfotograf som tagit många av de bilder som finns på min hemsida. Ivar föddes 1916 dog redan 1945.

Vägverkets grusbil med gengasaggregat. Notera knubbsäckarna på taket.. Ca 1943

Jakob Persson gård i Nordansjö byggd i början av 1900-talet. Arkitekt Jonas Abramsson Karlsbäck. Från vänster: Viktor Bergvall Bjärten, Alfred Jakobsson, Jonas V, Johan Jakobsson (gift med) Agda Hamrén och längst till höger Gena Jakobsson. Det berättas att det brändes på marken i ett hörn av huset för att ont skulle ut och gott komma in. Huset finns kvar i dag uppe på kullen mittemot missionshuset i Nordansjö och ägs av Lena Eskilsson.

 

Kortet taget vid Karl Erenius Lindströms hus i Norrnäs. Bakre raden: Hilmer Norberg Nordansjö, KE Lindström, August Norén Norrnäs, Georg Norberg Nordansjö. Främre raden: Nelly Norberg, Ester Norberg Nordansjö, Tea Lindström, Agda Sjöström (gift med Johan Jakobsson) Norrnäs, Evelina Jakobsson och Gena Jakobsson Nordansjö. Ca 1920

 

Agda (Hamrén) och Johan Jakobsson med barnen Gösta och Evelina. Gösta blev en mycket god skidåkare och tävlade tillsammans med Artur Häggblad Umeå. Ca 1917

 

Syster Burström Bjurvattnet och Johan Olofsson Nedre-Nyland. Ca 1939

 

Alma och Emil Lundberg Brån Vännäs. De flyttade till Brån 1919. Emil var från Fällfors och bror till min farmor Olga som dog 1918. Alma var från Bredträsk och syster till Agda Burström, gift med Viktor, Bjurbäck. Ca 1936

 

Till överst på sidan