Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 

Familjen Hjalmar Olofsson med fru Anna i Karlsbäck. Barnen är: Emma, Holger, Valdemar, Agnes, Jenny, Harald, David och Berta. Bilden tagen från Hjalmars hus som fortfarande finns kvar. Ca 1929

Bild från Karlsbäck. Tagen från korsningen ner till Edmond Jonassons. I bakgrunden syns Mansbördan längst bort berget i Fällfors.

Karlsbäck ca 1930. Bostadshuset finns fortfarande kvar. Ladugården till höger kan du titta närmare på här under. Ägdes av Jonas Jonsson. Folke Johansson har nu sitt hus ungefär där hässjan står.

Uthuslänga i Karlsbäck, Jonas Jonssons. Sitter ihop med bilden här under. Från vänster vedbod, avträde.

Fortsättning från föregående bild. Från vänster fähus (stall för hästar på övre våningen) uppkörningbro och loge.

Uppsättning av Kalle Norbergs hus i Bjurvattnet. 1943.

Kronojägare Olof Weng har varit ute på jakt och överlämnar här sin fångst till sin fru Matilda. Deras dotter Eleonora syns också på bilden. Hon var född 1888. Bilden bör vara från ca 1895. Om denne Weng finns många historier. Dessa kan man läsa om i boken "Tre Århundradens Bygd". Han var kronojägare i Johannesbo intill Lögdeälven. När Weng miste sitt arbete i Johannesbo flyttade han med sin familj till Balåker. Dotter dog 1909 och frun i mars 1918. Weng blev ensam och kom senare till Nordansjö, Bjärten. Han bodde en kortare period i Umeå men trivdes inte och köpte en enkel biljett på Bredträskar´n till Bjurholm där han kom in på ålderdomshemmet i Backfors. Där han dog 1942, 88 år gammal. Wengs gamla fiskarstuga vid Stensvattnet rustades upp av Bjurholms kommun på 1990-talet.

Jenny Jonssons hus i Karlsbäck. Huset fanns intill Frid Jonssons hus. Frid var Jennys son. Rikard Abramsson som var gift men Jennys dotter Nanny rev huset i slutet av 50-talet och byggde upp ett mindra hus av detta på sin gård i Karlsbäck.

Gamla skolan i Bjurvattnet. Hilmer Norbergs såg till vänster i bild. Ca 1935.

Bilden tagen i Bjurbäck utanför Viktor Burströms hus ca 1942. Bilägaren är Allan Burström, Viktors son. Passageraren är obekant för mig. Ser du vem det är? Bilmärket är en 1935 Volvo PV36 Carioca. Bilen tillverkades bara i 500 exemplar.

 

Agda Burström född i Bredträsk, föräldrar Janne och Klara Burström. Samband med Blandat 47. Agda var gift med Viktor Burström i Bjurbäck.. Bilden tagen av Viktors bror Johan ca 1925. Agda dog 1961.

 

 

Till överst på sidan.