Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 

Umeå, järnvägs och busstation, ca 1936. Johan Burström och hans chaufförer körde dagligen "Bredträskarn" hit.

Johan B:s kombinerade buss och lastbil av märket Volvo. Ca 1939. Det fanns plats för sex peroner.

Brudparen Syster och Johan Olofsson Bjurvattnet, Tollvar och Enny Strinnholm Bredträsk och Rubin och Herta Strinnholm Bredträsk. Herta är syster till Lasse Karlsson Karlsbäck. Det vigdes samtidigt i Bjurholm 1941.

Fällforsen Lögde älv ca 1936. Här finns bl a Hilding Erskog Karlsbäck, Nancy Olofsson, Elsa Burström Bjurbäck, Syster Burström, Ingrid Burström Bjurvattnet, Ivar Burström Bjurbäck, Karl Norberg, Edvard Burström, Gustav Norberg Bjurvattnet. Har Du fler namn?

Sven och Nancy Persson, Syster och Johan Olofsson. Söndagsutflykt till Balberget ca 1938.

Nancy och Sven Persson på Balberget.

Syster och Johan på Balberget.

Johan Burströms gård i Bjurvattnet. 1937

Johan B var en mycket kunnig och duktig person på många områden. Åren 1914-15 gick han Tekninska Läroverket i Katrineholm och gick senare kurser vid Söråkers Trädgårdsskola. Han hade en fin trädgård och här är det visning av hans trädgård i Bjurvattnet. Johan B till höger i bild.

Till vänster Martina Olofsson Nedre Nyland, syster till Johan Olofsson, hälsar på sin svägerska Syster Olofsson till höger med sonen Hans-Olof i famnen. 1942. Damen i mitten möjligen Lotty gift med Johans bror Olle Olofsson. De två pojkarna kan vara "Stockholmsbarn" som Burströms hade på somrarna.

 

Johan B:s fiskarstuga vid Storbjurvattnet. Stommen till stugan kommer från stallet som fanns där nu Storbjurvattnets jaktstugan står. Johan B fick timret från stallet som hade börjat förfalla av Nordmalings Ångsågs faktor Rosman. Timret flottades efter sjön och togs upp där Johan B.s stugan fortfarande står. Albin Strandberg berättar att han och hans bror Fritz var med och hjälpte till med bygget. Johan B dog redan 1946 och hann inte färdigställa stugan. Enligt Albin var min far Helge tillsammans med andra ortsbor där och gjorde stugan klar ca 1947. Samband med Blandat 98

 

Syster Burström gick Lanthushållsskolan i Strömsör 1940. Här ses eleverna instrueras och öva linberedning.

Lingarn tillverkas. Se text från bilden ovan. Syster syns till höger i vit huvudbonad.

 

En av Johan B:s många buss/lastbilar. Denna utrustad med gengasaggregat. Ca 1943. Kan vara samma bil som finns på Blandat 45.

Lydia Burström gift Nylander med sin dotter Birgitta, ca 1944.

 

Till överst på sidan.