Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 


Upptäcker Du felaktigheter eller önskar lägga till information i form av namn eller annat är jag tacksam om du meddelar mig.

EFS Missionshus Karlsbäck, ca 1936. Tomten till missionshuset inköptes av Helmer Abramsson för 250 kr och lagfart erhölls 1925. Det lägsta anbudet på byggandet, 500 kr antogs och det var avlämnat av Johan och Viktor Abramsson. Det lägsta anbudet på snickerier av dörrar och fönster, 370 kr hade lämnats av Valfrid Eriksson, min morfar. Invigningen skedde 20 juni 1926 av biskop O Bergqvist.

Karlsbäck från Fälla, ca 1936.

EFS Juniorer Mjösjö, ca 1936. Bilden tagen av Tycko Lundkvist. Framme till vänster sitter Allan Näslund.

Umeå med kyrkan och tullhus och Stora Hotellet, ca 1937.

Kajen Umeå med ångbåtar, längst bort skymtar Tegsbron, ca 1937.

Tegsbron som på den tiden var den enda bron över Umeälven i Umeå.

Gunnar Eriksson Kalsbäck gjorde sin beredskapstid i Tärnaområdet 1942. Här står han vid gränsen till Norge.

Gunnar och hans kamrater tjänstgjorde på ett PV-kompani. Här transporteras en pv-pjäs med häst intill norska gränsen.

Gunnar Eriksson med Norge i bakgrunden.

Skarpskjutning med pv-pjäser i Tärnaområdet, 1942.

 

Gunnar Eriksson tog denna bild av samer i Tärna i samband med sin beredskapstjänstgöring 1942.

 

Nydalabadet. Umeå ca 1943.

 

Nils Standberg och Gunnar Berggren, Bjurvattnet resp Bjurvik. Ca 1920. De var jämnåriga och hade ett flitigt umgänge. Gångavstånd över skogen mellan deras hus var ca 1,5 km. Gunnar B växte upp hos sin morbror Gustav Nygren och hans hustru Hulda som ägde fastigheten som tillhör Bjurvik men alltid har räknats till Bjurbäck. Gunnar övertog sin morbrors ställe ca 1945. Han gifte sig med Mia Sjöberg Djupsjö dit de flyttade ca 1955. Göran Wickman Umeå äger nu Berggrens fastighet.

 

Bjurbäck, nuvarande Enfrid Burströms barns fastighet. Huset uppfördes 1857 av J.P. Burström som var farfar till Viktor, Arvid, Gottard, Elin och Johan. Huset byggdes om 1904 av J.P:s son Gustav och 1939 av sonsonen Gottard Burström. På bron ser du Gustav och Maria Burström och antagligen sonen Gottard. Den andra damen okänd. Ca 1920.

Till överst på sidan.