Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 


Upptäcker Du felaktigheter eller önskar lägga till information i form av namn eller annat är jag tacksam om du meddelar mig.

Karlsbäck ca 1920. Från vänster: Johanna Jonsson gift med Leonard Jonsson, Amanda Olofsson, antagligen Dagmar Norberg, Johan Olofsson och Ida Jakobsson. Dagmar adopterades av Amanda och Johan. Johanna, Amanda och Ida var systrar och kom från Nordansjö. Huset reparerades några år efter denna bild togs. Det blev då tillbyggt med en stor veranda och huset målades vitt. Napoleon Norberg rev huset när han byggde sitt nuvarande hus på samma plats. Johan Olofsson var bror till Erik Olofsson på Fälla.

Jakob Jakobsson utvandrade till Kanada som ung och kom hem med de tre följande bilderna. Han bodde i staten Saskatchewan men orten är okänd. Ser ut som tröskning med hjälp av en ånglokomobil. Ca 1910. Mer om Jakob Jakobsson på Blandat 73.

Jakob Jakobsson högst upp till vänster stående på den stora ånglokomobilen som driver tröskverket. Ånglokomobilen gick av egen kraft vid förflyttning. Ca 1910.

Jakob Jakobsson mittenraden längst till vänster. Ca 1910.

Enfrid Olofsson Abborrtjärn med sin och broder Hans Scania lastbil. Enfrid och Hans, som bodde i Karlsbäck, köpte 1948 åkeriet av Ingemar Karlsson. Bröderna sålde 1951 åkeriet till Linus Lindberg som vara åkare fram till 1980 då det övertogs av KG Johansson.

Bilen är en Scania-Vabis 2L12 L årsmodell 1948. Chassinummer 77538. Motor typ D402 med motornummer 23636. Bilen blev registreringbesiktigad i Umeå den 19/10-1948, men första ägaren Bror Ingemar Karlsson i Karlsbäck blev inte antecknad på registerkortet förrän den 4/1-1949. Andra ägaren (tiden mellan 14/12-1949 till 29/6-1951) var Karl Enfrid Olofsson också boende i Karlsbäck. Tredje ägaren (tiden mellan 29/6-1951 till 9/6-1953) var Linus Amandus Lindberg även han boende i Karlsbäck. Motorcentralen i Umeå (Scania-Vabis återförsäljare) ägde sedan bilen. Tiden mellan 31/7-1954 till 24/9-1954 ägdes bilen av Bror Milfrid Hollström i Ultervattnet, Överklinten i Bygdeå kommun. Sedan kom bilen tillbaks till Motorcentralen i Umeå. Den 2/10-1957 såldes den till Garviks Bil AB i Göteborg för att slutligen antecknas som nedskrotad den 17/4-1958.

Enfrid Olofsson Abborrtrjärn med sin BM 35. Ca 1954. Notera vajerspelet.

,

Bilden kan vara från stormfällningsjobb i Tierp.

 

Bilden kan vara från stormfällningsjobb i Tierp.

 

Hans Olofsson Karlsbäck blåser in hö i ladan med hjälp av en BM 10. Ca 1954.

Efter ett kraftigt regn hade kornet lagt sig vilket gjorde att Birger Jakobsson Karlsbäck fick lov att använda lien.

 

Manfred Lundbergs hus på Bränna/Fälla. Här användes det som hölada av Jakob Jakobsson. Huset rivet och Anita och Lars-Ove Gustavsson har nu byggt en fin stuga på denna plats.

 

På hästen sitter Hans och Annas sommarflicka från Stockholm, Susanne Åström.

 

Susanne Åström på hästen och Anna Olofsson Karlsbäck som hästkörare. Ca 1954.

 

Efter ett kraftigt regn hade kornet lagt sig vilket gjorde att Hans Olofsson Karlsbäck fick lov att använda lien.

 

Birger Jakobsson, Ingrid Erskog, Emmy och Arne Lindkvist, Bertil Jakobsson, Iris Jakobsson, Edvin och hans fru Ingeborg Jonsson, Balsjö. Barnen från vänster: Håkan, Eva, Kristina barn till Arne och Emmy. Karin och Jan barn till Iris och Bertil samt längst till höger Irja, barn till Edvin och Ingeborg. 1957 möjligen tagen i samband med kalaset på bilden här under.

 

Lilly och Torsten Johanssons 50-års dag. De är födda samma år och hade kalaset tillsammans. Till höger Torstens far Johan Eriksson (Janersn). Ungdomarna är Torsten och Lillys barn Östen, Ulla och Stellan. Kalaset var i september 1957 i Karlsbäck.

 

Till överst på sidan