Gamla bilder 1

 Gamla bilder 2

 Gamla bilder 3

 Flottning

Flottning 1

 Indexsida

 Blandat

 Blandat 1

 Blandat 2

 Blandat 3

Blandat 4

 Blandat 5

 Blandat 6

 Blandat 7

 Blandat 8

 Blandat 9

Blandat 10

Blandat 11

 Blandat 12

 Blandat 13

 Blandat 14

 Blandat 15

Blandat 16

Blandat 17

Blandat 18

 Blandat 19

 Blandat 20

 Blandat 21

Blandat 22

Blandat 23

Blandat 24

 Blandat 25

 Blandat 26

 Blandat 27

Blandat 28

Blandat 29

Blandat 30

 Blandat 31

 Blandat 32

 Blandat 33

Blandat 34

Blandat 35

Blandat 36

 Blandat 37

 Blandat 38

 Blandat 39

Blandat 40

Blandat 41

Blandat 42

 Blandat 43

 Blandat 44

 Blandat 45

Blandat 46

Blandat 47

Blandat 48

 Blandat 49

 Blandat 50

 Blandat 51

Blandat 52

Blandat 53

Blandat 54

 Blandat 55

 Blandat 56

 Blandat 57

Blandat 58

Blandat 59

Blandat 60

 Blandat 61

 Blandat 62

 Blandat 63

Blandat 64

Blandat 65

Blandat 66

 Blandat 67

 Blandat 68

 Blandat 69

Blandat 70

Blandat 71

Blandat 72

 Blandat 73

 Blandat 74

 Blandat 75

Blandat 76

Blandat 77

Blandat 78

 Blandat 79

 Blandat 80

 Blandat 81

Blandat 82

Blandat 83

Blandat 84

 Blandat 85

 Blandat 86

 Blandat 87

Blandat 88

Blandat 89

Blandat 90

 Blandat 91

 Blandat 92

 Blandat 93

Blandat 94

Blandat 95

Blandat 96

 Blandat 97

 Blandat 98

 Blandat 99

Blandat 100

Blandat 101

Blandat 102

 Blandat 103

 Blandat 104

 Blandat 105

Blandat 106

Blandat 107

Blandat 108

 Blandat 109

 Blandat 110

 Blandat 111

Blandat 112

Blandat 113

Blandat 114

 Blandat 115

 Blandat 116

 Blandat 117

Blandat 118

Blandat 119

Blandat 120

 Blandat 121

 Blandat 122

 Blandat 123

Blandat 124

Blandat 125

Blandat 126

 Blandat 127

 Blandat 128

 Blandat 129

Blandat 130

Blandat 131

Blandat 132

 Blandat 133

 Blandat 134

 Blandat 135

Blandat 136

Blandat 137

Blandat 138

 Blandat 139

 Blandat 140

 Blandat 141

Blandat 142

Blandat 143

Blandat 144

 Blandat 145

 Blandat 146

 Blandat 147

Blandat 148

Blandat 149

Blandat 150

 Blandat 151

 Blandat 152

 Blandat 153

Blandat 154

Blandat 155

 

Hjalmar Olofsson Karlsbäck 1890-1974 var under många år skoltillsyningsman och ledamot av skolstyrelsen i Bjurholms kommun. Bilderna här under har jag fått låna av Hjalmars son Holger Olofsson. De visar skolor i Bjurholms kommun. På en del bilder finns ett antal herrar med och de är antagligen skolstyrelsen som gjorde besök i kommunens skolor.

Klicka på bilderna blir de större.

Tack till Jonas Norberg och Åke Albertsson som hjälpt till att placera de flesta skolorna.

 

 

NÄSLANDS SKOLA
1935-02-24 Beslut att anordna heltidsläsande småskola i Näsland.
1987-02-23 Överlåtelse av Näslands skola till byastugeföreningen.

BALFORS SKOLA
1943-06-27 Avslag till folkskolestyrelsens förslag att dra in Balfors skola på grund av för lågt elevantal. För svårt ordna skolskjuts. 1959-02-04 Gamla skolan i Balfors ges till föreningen Balfors byastuga.

LILLARMSJÖ SKOLA
1915 Folkskola
1935-02-24 Vitvattnets skola ändras till B3- form och skolskjuts ordnas för barn från Johanneslund, Strömsund och Strömåker till Braxsele eller Vitvattnet. 1938-07-10 Beslut om rodd (skolskjuts) över Lillarmsjön. Ca 1955 Skolan läggs ner, barnen flyttas till Bastuträsk skola. Från 1965 bostadshus.

ÖRESTRÖMS SKOLA
1960-10-29 Gamla skolan i Öreström skänks till byastugeföreningen.

NÄSMARKS SKOLA
1960-10-29 Gamla skolan i Näsmark skänks till byastugeföreningen.

Sunnanå

BASTUTRÄSK SKOLA
1905 Mindre folkskola. 1923 Flyttade folkskola mellan Bastuträsk - Lillarmsjö
1935 Gamla lärarbostaden byggs om till skola
1965 Skolan nedlagd.

PROVÅKERS SKOLA
1960-10-29 Gamla skolan i Provåker skänks till byastugeföreningen.

Lillvännäs VÄNNÄS SKOLA
1953 Beslut att låta Vännäs kristliga ungdoms- och missionsförening få full nyttjanderätt i skolhuset i Vännäs. 1959-02-04 Gamla skolan i Vännäs skänks till föreningen Vännäs byastuga

STRÖMÅKERS SKOLA
1938-03-20 Förändring av skolformer: Strömåker blir B3 skola.

 

BREDTRÄSK SKOLA
1933-03-25 Köp av skoltomt i Bredträsk. Gamla skolhuset överlämnas till byamännen för att användas för möten m.m. Dock inte för dans- och nöjestillställningar. 1934-03-18 Beslut att ta tillfälligt lån på 5000 kr för att bygga skolhus i Bredträsk. Klart till höstterminens början 1934.
1950-03-24 Ändring av skolan i Bredträsk - Stennäs till B2-form. 1959 Kommunen förvärvar fastigheten Bredträsk 3:32 och att fastigheten ställs till skolstyrelsens disposition som lärarbostad. 1987-02-23 Överlåtelse av Bredträsk skola till byastugeföreningen.

 

STRÖMS SKOLA
1943-04-04 Skolan i Ström ändras från B2- till B3-skola.
1958-02-01 Gamla skoltomten och skolan i Ström ges bort byborna i Ström, Sörfors och Norrström
.

 

 

Gamla BALSJÖ SKOLA
1936-06-21 Balsjö badhusförening fick fri tomt från skoltomten. Kommunen åtog sig ansvaret för att badhuset hålls i drift i minst tio år. 1939-08-13 Sammanslagning av skolorna Balfors och Balsjö, skolskjuts Balfors - Balsjö - Balfors. 1943-06-27 Balsjö skola blir en B1-skola. 1952-01-12 Beslut att bygga ny skola i Balsjö. 1957. Beslut att uppföra ett tvåfamiljshus i sten i Balsjö till en beräknad kostnad av 123.000 kr att användas som lärarbostäder. 1958. Beslut i bespisningsverksamheten. Barservering ordnas i B Bjurholm, Balsjö, Karlsbäck och Vitvattnet. 1987-02-23 Beslut att dra in Balsjö skola från läsåret 1988/89. 1989-02-20 Balsjö skola byggs om till kursgård/lägerskolan/vandrarhem.

 

 

GRANNÄS
1934-07-15 Beslut om fast mindre folkskola i Grannäs.
1935-02-24 Mindre folkskolan i Grannäs omvandlas till B3-form
1948-12-18 Sammanslagning till B2-form av Grannäs skola.
1958-02-01 Gamla skolan i Grannäs ges bort till bygdegårdsföreningen.

 

STENNÄS SKOLA
1935-06-30 Gideå & Husum AB skänker skoltomt till Stennäs.
1950 Beslut om B2-form för skolan in Stennäs/Bredträsk från läsåret 1950/51 under villkor att manlig folkskollärare erhålles. 1950 Beslut om skolskjutsar i Stennäs-Bredträskområdet. 1958 Beslut i bespisningsverksamheten. Barservering ordnas i Bjurholm, Balsjö, Karlsbäck och Vitvattnet. Tallrikar och bestick medföres av barnen i Stennäs och mat forslas dit från Karlsbäck. 1961 Skolstyrelsen beslutar 1961 att Stennäs skola skall indragas från höstterminen 1962 och att eleverna överflyttas till Bredträsk skola. 1961-04-22 Indragning av skolan i Stennäs. Eleverna till Bredträsk. 1965-05-29 Gamla skolan i Stennäs överlåtes till byastugeföreningen.

 


Upptäcker Du felaktigheter eller önskar lägga till information i form av namn eller annat är jag tacksam om du meddelar mig.

 

 

Till överst på sidan.